ปลื้มใจกับลูกศิษย์ระดับผู้บริหารของ BMW Leasing

ปลื้มใจกับลูกศิษย์ระดับผู้บริหารของ BMW Leasing

ปลื้มใจกับลูกศิษย์ระดับผู้บริหารของ BMW Leasing ที่สามารถขจัด mental block ของตนเองจนสามารถพรึเซ้นต์เป็นภาษาอังกฤษได้แคล่วคล่องอย่างมืออาชีพได้ภายใน 1 เดือนกว่า ด้วยกระบวนการ Language Coaching by Kru Kate ค่ะ ทุกคนมีความมั่นใจและมีความสุขมาก