10984596_10153714329863000_855563939992689384_nวันนี้รายการ mom society มาถ่ายสัมภาษณ์วิธีการเลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีสุข และเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย ติดตามการสัมภาษณ์และเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการสร้างสรรค์สังคมไทยใหม่ด้วยการเลี้ยงูกหลานให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข กับครูเคทได้ที่ www.momsociety.com และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ kateinspirer ค่ะ