ไปบรรยายหัวข้อ ครูผู้สอนกับครูผู้สร้าง ให้ครูกทม. ฟังที่ห้องประชุมมศว. ค่ะ แนะเทคนิคว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่พูดอังกฤษไม่ได้จะช่วยสร้างให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไร ครูกทม-1 ครูกทม-2